Phương Thức Vận Chuyển

 Thông báo về phí vận chuyển mùa dịch trong thời gian từ 15.07 đến khi có thông báo mới:

  • Phí vận chuyển mọi giá trị đơn hàng tại TP.Vinh (các quận nội thành, ngoại thành & các huyện): 15,000đ

—————————————————————————————–

 Thông báo về chương trình miễn phí vận chuyển: tạm ngưng áp dụng từ 15.07 và sẽ áp dụng trở lại khi có thông báo mới

         ● Miễn phí vận chuyển các đơn hàng có tổng giá trị đơn hàng từ 150.000đ tại TP.Vinh (các quận nội thành, ngoại thành & các huyện)

   

 Nếu tổng giá trị đơn hàng nhỏ hơn mức được miễn phí vận chuyển, chi phí vận chuyển sẽ được hiển thị trong phần chi tiết đơn hàng. Chi phí sẽ dao động tùy theo khu vực tỉnh thành.